Историческа памет

Цели *­ развитие на ново интердисциплинарно направление в българистиката, включващо сферите на историята, литературознанието, езикознанието, фолклора, религията, философията, географията и др.; *­ издирване, изучаване и съхраняване на...

Проекти в рамките на Програма Историческа памет

*Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев *Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев *Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски...

Календар на събитията в рамките на Програма Историческа памет

Събития през 2016 г: *Научна експедиция, насочена към изследвания на предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- април 2016 г. *Кръгла маса за предизвикателствата пред българските мюсюлмани...

Публикации в рамките на Програма Историческа памет

*Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома. *Общество и култура. Антропология, социология, културология *Общество и култура. Българската...

Есенни дни на университетската хуманитаристика – ноември 2014 г.

01.11.2014 | Новини
7 ноември – 14.00 ч, Аулата на СУ, Общо събрание на Асоциацията по българистика (НП „Памет“) 7 ноември – 18.00 ч, зала 241, Публична лекция на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в Република...

Общо представяне на УКХ

26.05.2013 | Новини

Конгрес по българистика 23-26 май 2013

автор: Георги Бурнаски