Календар на събитията в рамките на Програма Историческа памет

Събития през 2016 г:

  • Научна експедиция, насочена към изследвания на предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- април 2016 г.
  • Кръгла маса за предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- следствие на „Възродителния процес“- април 2016 г.
  • Работен семинар, свързан със създаването на база-данни в помощ на изследванията по българистика – май 2016 г.
  • Организационна среща на Трансатлантическия семинар, Плевен, февруари 2016, Програма Представяне на книгата „Българите мохамедани пред предизвикателствата на „Възродителния процес“ 1972-1974“-част ІІ и (състав. Хр. Матанов, Р. Маринова-Христиди), май 2016 г.
  • Дни на хуманитаристиката „Май-2016“
  • Издаване на тематичен албум „Фабрики, личности, памет“, ноември 2016 г.
  • Дни на хуманитаристиката „Ноември 2016“