Регионални изследвания

Цели - Прилагане на модерни проектни програми, съдействащи за присъединяването на СУ ”Св. Кл. Охридски” към групата на реномираните европейски университети, развиващи висококачествени регионални изследвания - Използване на иновативни...

Проекти в рамките на Програма Регионални изследвания

1. Семинар по национална и регионална история, ХV-ХІХ в. Проектът включва научни изяви на утвърдени чуждестранни учени, които осъществят краткосрочен изследователски престой в България и изнасят специализирани лекции пред българската...

Календар на събитията в рамките на Програма Регионални изследвания

Събития през 2016 г: *Семинар за национална и регионална история с гост-лектори: проф. д-р Дубравка Стоянович, Белградски университет - 19 април 2016 г. *Пътуващ семинар „Балканският град“, Атина, 10-15.05. 2016 г., Съвместно с...

Публикации в рамките на Програма Регионални изследвания

*Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (eds.). Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th–19th centuries. LiT Verlag: Berlin/Münster/ Zürich, 2013. *Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.). Social...

ISCES Early Career Scholars Seminar "Enlightenment and Peasant Life: Representations, Intellectual Debates, Cultural Conflicts"

23.06.2016 | Събития
Екипът на програма "Регионални изследвания" към УКХ "Алма Матер" съвместно с Института за исторически и културологични изследвания към Виенския университет и Международното дружество за проучване на ХVIII век организира научен семинар за млади...

Публични лекции на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

25.05.16
Семинарът за национална и регионална история към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на Публичните лекции на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет) на тема: ONE BALKAN...

Публична лекция на проф. Илтер Туран (Университет Билги, Истанбул)

20.05.16
Центърът за регионални изследвания и анализи към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на ПУБЛИЧНАТА ЛЕКЦИЯ на Проф. д-р Илтер Туран (Университет Билги, Истанбул) на тема: TWO STEPS...

Пътуващ семинар “Градско развитие и урбанизационни процеси в Южните Балкани: от Античността до началото на ХХ век”

В рамките на проекта "Висш магистърски и докторантски семинар Балканският град" в периода 10-15 май 2016 г. се проведе пътуващ семинар на тема “Градско развитие и урбанизационни процеси в Южните Балкани: от Античността до началото на ХХ...

Есенни дни на университетската хуманитаристика – ноември 2014 г.

01.11.2014 | Новини
7 ноември – 14.00 ч, Аулата на СУ, Общо събрание на Асоциацията по българистика (НП „Памет“) 7 ноември – 18.00 ч, зала 241, Публична лекция на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в Република...

Общо представяне на УКХ

26.05.2013 | Новини

Конгрес по българистика 23-26 май 2013

автор: Георги Бурнаски