Календар на събитията в рамките на Програма Регионални изследвания

Събития през 2016 г:

 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектори: проф. д-р Дубравка Стоянович, Белградски университет - 19 април 2016 г.
 • Пътуващ семинар „Балканският град“, Атина, 10-15.05. 2016 г., Съвместно с Атинския университет
 • Гост-лектори на Центъра за регионални изследвания и анализи, проф. д-р Туран Илтер, Истанбул - Нова конферентна зала, 23.05.2016 г.
 • Дискусионен форум „Понятия, структури и личности: Българите в Османската империя“, Велинград, юни 2016 г.
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, юни 2016 г.
 • Подиумна дискусия на ЦРИА, на тема: „Руската политика в Черноморието и Близкия изток”, София - юни 2016 г.
 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектор, проф. д-р Хрвое Петрич, Загребски университет - юни 2016 г.
 • Годишен семинар за млади учени на тема „Международно общество за изследвания на 18-ти век: Животът на селяните през Възраждането-интелектуален дебат, културни конфликти, социално-икономически условия“, съвместно с Виенския университет и Международното дружество за изучаване на XVIII в. София, 26-30 юни 2016 г.
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, юли-август 2016 г.
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, октомври 2016 г.
 • Международна научна конференция на тема „Градът на мъртвите през Класическата елинистична епоха в Източното Средиземноморие“ / “Graves, Tombs, Necropolis in their Settlement Environment in the Eastern Mediterranean – Classical to Hellenistic Period” -София-Казанлък-Исперих 9–13.10.2016 г.
 • Семинар “Балканският град” с гост лектор, проф. д-р Андреас Кюлцер, Австрийска академия на науките - октомври 2016 г.
 • Представяне на книгата „Корпус на паметниците от Кабиле“,  октомври 2016 г.
 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектор, проф. д-р Волфганг Хьопкен, Лайпцигски университет - ноември 2016 г.
 • Издаване на монографията „Икономически връзки на хетската столица Хелис“, декември 2016 г.
 • Годишна работна среща, Хисаря, 09-11.12.2016 г.