Пътуващ семинар “Градско развитие и урбанизационни процеси в Южните Балкани: от Античността до началото на ХХ век”

Гърция, 10 - 15 май 2016 г.

В рамките на проекта "Висш магистърски и докторантски семинар Балканският град" в периода 10-15 май 2016 г. се проведе пътуващ семинар на тема “Градско развитие и урбанизационни процеси в Южните Балкани: от Античността до началото на ХХ век”. 

Източник:Програма Регионални изследвания