Публични лекции на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

Семинарът за национална и регионална история
към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на

Plakat_ristovic.jpgПубличните лекции

на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

на тема:
ONE BALKAN EXPERIMENT IN THE 20th CENTURY: Yugoslavia 1918-1991

Къде: аудитория № 83, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски"
Кога: 25 май 2016 г., сряда от 16:00 часа

__________

BETWEEN STEREOTYPES AND REALITY: German Satirical Magazines on the Balkans 1903-1918

Къде: аудитория № 37А, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски"
Кога: 26 май 2016 г., четвъртък от 10:00 часа