Изследвания в областта на международното право, правото на европейския съюз, сигурността, международните отношения и правата на човека

Цели *промотиране на нов тип теоретични проучвания по проблемите на обединяваща се Европа *­изследване на икономическото и социално развитие, на общата външна политика, политика по сигурността и политиката в областта на правосъдието и...

Проекти в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

1. Европейски съюз и регламентите по международно частно право 2009-2016; Ръководител Проф. д-р Николай Натов Проектът, представя практически коментари на различни регламенти относно компететността, признаването и изпълнение на правото по...

Календар на събитията в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

Събития през 2016 г: *Работна среща на тема „Регламентите на ЕС - източници на българското Международно частно право“, София, април 2016 г. *Теоретично-практическа конференция с работен семинар на тема „История на идеите за...

Публикации в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

*Регламентът Рим І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела софт енд паблишинг” АД, 2009 г. *„Регламентът Брюксел І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела Норма” АД, 2012 г. *Евреите в Източна Европа и СССР в...

Общо представяне на УКХ

26.05.2013 | Новини

Конгрес по българистика 23-26 май 2013

автор: Георги Бурнаски