Календар на събитията в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

Събития през 2016 г:

  • Работна среща на тема „Регламентите на ЕС - източници на българското Международно частно право“, София, април 2016 г.
  • Теоретично-практическа конференция с работен семинар на тема „История на идеите за регламентите на международното частно право на ЕС: нови източници, развитие и практика“, ноември 2016 г.
  • Представяне на колективен труд на тема „Регламентите на ЕС – източници на българското международно частно право“, ноември 2016 г.