Култура, език, медии, устойчиво развитие

Цели *Съхраняване на социалните, политически и културни измерения на националната идентичност; *Популяризиране на българския език и култура в страната и чужбина *Създаване на обединена мултимедийна, информационна и образователна платформа...

Проекти в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН Проектът цели разработване на дигиталната...

Календар на събитията в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

Събития през 2016 г: *Кръгла маса и пресконференция по проблемите на „Децата и безопасното използване на интернет“, 09.02.2016 г. *Работна среща, Велинград, февруари 2016 г. *Обучителен семинар на Географската информационна система...

Публикации в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

КНИГИ Perspectives in Southeastern Europe. Dordrecht: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27903-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039 СБОРНИЦИ Електронно издание на Сборник доклади от Международна научна конференция „Sustainable...

Национален форум "Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура"

12.04.16

Екип на проект „Мултимедийна платформа“ участва в Националния форум „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура - Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“, Благоевград, 12.04.2016, организиран в сътрудничество между Асоциацията на българските училища в чужбина, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, Института за български език „проф. Л. Андрейчин” и Югозападния университет „Неофит Рилски".

Семинар на тема "Дигитална грамотност"

18.11.2014
Семинар на тема "Дигитална грамотност" ще се проведе през месец ноември 2014 г. в рамките на УХК "Алма Матер". Основните теми за дискусия са: *Влияние на медиите върху двигателното развитие на децата, *Влияние на медиите върху емоционалното...

Есенни дни на университетската хуманитаристика – ноември 2014 г.

01.11.2014 | Новини
7 ноември – 14.00 ч, Аулата на СУ, Общо събрание на Асоциацията по българистика (НП „Памет“) 7 ноември – 18.00 ч, зала 241, Публична лекция на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в Република...

Международна конференция "Устойчиво развитие на планинските региони"

01.10.2014
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ”, 14-16.05. 2015, Боровец, България, организирана и спонсорирана от Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ “Св. Климент...

Общо представяне на УКХ

26.05.2013 | Новини

Конгрес по българистика 23-26 май 2013

автор: Георги Бурнаски