Календар на събитията в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

Събития през 2016 г:

 • Кръгла маса и пресконференция по проблемите на „Децата и безопасното използване на интернет“, 09.02.2016 г.
 • Работна среща, Велинград, февруари 2016 г.
 • Обучителен семинар на Географската информационна система (ГИС), февруари-май 2016 г.
 • Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: трансатлантически, ибероамерикански и средиземноморски култури и езици“, февруари-декември 2016 г.
 • Кръгла маса по проблемите на медийната педагогика, София, 06.04.2016 г.
 • Семинар за млади учени „Синхронна и диахронна фонетика“, 20 април 2016 г. (сряда), 16 – 18 ч., ауд. 243, Ректората
 • Кръгла маса „Съвременни аспекти на синхронната и диахронната фонетика“ с гост-лектор проф. д-р Донка Минкова, Distinguished Professor, декан на Факултета по хуманитарни науки на Калифорнийския университет, Лос Анжелис 25 май 2016 г., 10 – 12 ч., ауд. 243, Ректорат
 • Докторантски семинар и практическо обучение за млади учени по изследване на планинските региони, май-юни 2016 г.
 • Обучение на млади специализанти, 01-03.06. 2016 г.
 • Конференция „Актуални проблеми на синхронната и диахронната фонетика и фонология през новото хилядолетие“, 17 юни 2016 г., 10.00 – 18.00, Конферентна зала, Ректорат
 • Популяризиране на резултатите от 33-ия международен географски конгрес-Пекин, юни 2016 г.
 • Двудневен семинар за представяне на резултатите по проекта „Развитие на медийна, информационна и цифрова грамотност в контекста на гражданското образование“, 28-29.06. 2016 г.
 • Лятна академия „Европа и отвъд“, Камчия, 26.06.-03.07. 2016 г.
 • Годишна среща на Асоциацията на българските училища в чужбина, юли 2016 г.
 • Популяризиране на дейността, извършена по проекта „Мултимедийна платформа“, август 2016 г.
 • Практически семинар по проблемите на медийната грамотност и култура, септември 2016 г.
 • Работен семинар на тема „Диахронен анализ на микрорегион“, октомври 2016 г.
 • Кръгла маса „Съвременни аспекти интердисциплинарните изследвания в хуманитаристиката“ с гост-лектор, ноември 2016 г.
 • Изготвяне на експертен анализ на планинските региони по проекта „Планината“, ноември 2016 г.
 • Представяне на монографията „Устойчиво развитие-политики и инструменти“-част 1, ноември 2016 г.
 • Представяне на монографията „Монолог или диалог: светът в обектива на глобалните телевизии“, ноември 2016 г.
 • Конференция „Интердисциплинарност и хибридизация през новото хилядолетие“, декември 2016 г.