Лятно училище по дигитална хуманитаристика

19.09.16 | Диалог култура - език - медии

На 5 септември 2016 г. в гр. Хисар започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в лятното училище кандидатстваха над 60 души - студенти, докторанти и изследователи в научни организации от над 40 държави. Одобрените участници са 25 от над 20 страни.

Лятното училище е трето поредно събитие на изследователска група, която развива дигиталната хуманитаристика в Софийския университет и обединява специалисти от класическата филология, историята и други сфери на познанието. Основни акценти на седемдневното лятно училище през 2016 г. са: 3D моделиране и фотограметрия, текстово кодиране с маркиращи езици (XML), автоматично изравняване в текстови корпуси и дървовидни бази данни, исторически ГИС и инструменти за геопространствено маркиране (Pelagios и Recogito).

Лятното училище беше открито от д-р Димитър Илиев, който със задоволство сподели, че интересът към събитието е бил изненадващо голям. Той благодари на Университетския комплекс по хуманитаристика и на Софийския университет за възможността да се реализира тази среща на изследователи и млади учени от над 20 научни организации в Европа и света.

Д-р Илиев изказа и специални благодарности на четиримата обучители - д-р Габриел Бодар от London University, Симона Стоянова и Валерия Витале от Департамента по дигитална хуманитаристика в King’s College London и Полина Йорданова от Софийския университет.

Приветствие към участниците отправи проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет в периода 2007-2015 г. и ръководител на Университетския комплекс по хуманитаристика. Професор Илчев обърна специално внимание на отношението през последните години в България към културно-историческото наследство. Той отбеляза и задоволството си от положителната тенденция за приоритетно развиване на дигиталната хуманитаристика и превръщането й в инструмент за осъществяване на изследователска дейност в отделните научни направления. Технологиите и методите са толкова напреднали, че това предоставя възможност на големи екипи от изследователи от различни области да правят съвместни изследвания, подчерта проф. Иван Илчев.

Доц. Димитър Биров, преподавател във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и ръководител на програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, поздрави участниците и пожела успешна работа на събитието. Той отбеляза, че това е трето поредно събитие по темата след реализирания през 2013 г. Международен уъркшоп по дигитализиране на антични епиграфски паметници и Регионалния уъркшоп за обучение на специалисти за нуждите на епиграфиката, археологията, филологията и други хуманитарни дисциплини през септември 2015 г. Той специално акцентира върху силната мотивация на екипа от организатори и обучители, позволила обучението през 2015 г. да бъде организирано без абсолютно никакви разходи за Университетския комплекс по хуманитаристика и за Софийския университет - в доста по-скромен формат от настоящото лятно училище, но отново с международно участие и интересно съдържание.

За допълнителна информация програмата на събитието –  тук pdf.gif(2.95 MB).

=====

Лятното училище по дигитална хуманитаристика (04-11.09.2016 г., гр. Хисар) се реализира от екип, ръководен от д-р Димитър Илиев и с участието на д-р Мария Баръмова, Добромир Добрев и Кристина Фердинандова. В работата на организационния комитет на лятното училище се включиха и доц. Димитър Биров, ръководител на програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, и Мирела Хаджиева, координатор на програмата.