Международна конференция "Устойчиво развитие на планинските региони"

01.10.14 | Диалог култура - език - медии

mountain.pngМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ”, 14-16.05. 2015, Боровец, България, организирана и спонсорирана от Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ “Св. Климент Охридски“, финансирана по линия на Фонд „Научни изследвания“

Конференцията обединява усилията на академични изследователи, практикуващи професионалисти и представители на правителствени агенции и  неправителствени организации, работещи в областта на устойчивото развитие на планинските региони. Конференцията има за цел споделяне и обмен на информация, представяне на резултати от изследвания и нови идеи, и решения, свързани с предизвикателствата пред устойчивото развитие на планинските региони в национален и международен план.

Партньори:

Българско географско дружество

Институт по геофизика, геодезия и география на БАН

Факултет по геология и география, СУ „Св. Климент Охридски“

Мрежа за изследване на планинските региони в Югоизточна Европа (SEEmore)

Сдружение за развитие на планинските общини на Република България

Министерство на околната среда и водите, България

Министерство на регионалното развитие, България

Теми

Природни ресурси на планинските региони: адаптация към климатичните промени

Население и селища: предизвикателства пред планинските региони

Защитени територии и планинска екология

Природно и културно наследство в планинските региони

Земеделие и горско стопанство в планинските региони

Икономика и туризъм в планинските региони

Природни и антропогенни заплахи пред планинските региони: общи стратегии и политики на трансграничното сътрудничество

Процедура за участие*

Подаване на електронен формуляр за участие с резюме на доклада (не повече от 400 думи, включително с до 5 ключови думи) до 31.10.2014 на адрес http://geography.bg/MountainRegions_Sofia2015

Пълните доклади (до 5 000 думи, в това число и препоръките) се подават до 31.01.2015 на електронен адрес: mountainsbg2015@gmail.com

*Подаването на резюмето означава, че поне един от авторите на доклада задължително присъства на конференцията и представя лично доклада

Процедура по разглеждане и одобрение на участниците

Подадените резюмета трябва да отговарят на темата на конференцията и да се отнасят поне до една от посочените области, обект на дискусия на конференцията. Подаваните материали следва да бъдат написани на академично ниво и не трябва да са публикувани. Всички изпратени резюмета и пълни доклади ще бъдат рецензирани от минимум двама анонимни специалисти. Приемането на резюмето не гарантира автоматичното приемане за публикация на съответния пълен доклад. Авторите ще получат подробни насоки за подаване на доклади в окончателен вид.

Процедури и възможности за публикуване*

Избрани доклади ще бъдат включени в редактирано международно издание, планирано за публикуване след конференцията. Издателство „Springer“ вече изрази предварителен интерес към  публикуване на книга с материали от конференцията.

Всички останали приети и одобрени доклади ще бъдат публикувани в електронно издание с ISBN номер, което ще бъде раздадено на участниците по време на конференцията.

*Докладите ще бъдат публикувани само при участие в конференцията на поне един от авторите им

Работен език на конференцията

Всички резюмета, доклади и презентации се представят на английски език.

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в хотел „Самоков“, Боровец, официално обявен за най-стар български планински курорт в началото на 20-ти век. За участниците в конференцията е осигурен безплатен транспорт: те ще бъдат превозени от летище София и обратно, съобразно времето на кацане и излитане, което са посочили във формулярите за регистрация.

Всички сесии и съпътстващи събития на конференцията ще бъдат в х-л „Самоков“ (http://www.samokov.com), като регистрираните участници ще бъдат настанявани на преференциални цени.

Такса за участие

110 EUR – стандартна такса за участник в конференцията

55 EUR – намалена цена за студенти и докторанти

Паричният превод на таксата за участие в конференцията не е включен в посочените по-горе цени. В случай на отказ от участие платените такси за регистрация не се възстановяват.

Таксата за участие включва:

-          трансфер от и до летище София

-          материали за конференцията, включително и електронната обработка на изпратените материали (USB)

-          Кафе паузи 

-          Обяд за два дни и една гала-вечеря

 

Важни срокове по процедурите за кандидатстване и участие

Подаване на резюме

31.10.2014

Уведомление за приемане на участниците

17.11.2014

Изпращане на цялостните доклади

31.01.2015

Уведомление за приемане на докладите

01.03.2015

Регистрация и плащане на такса-участие

31.03.2015

 

Допълнителна и актуализирана информация е достъпна на адрес http://geography.bg/MountainRegions_Sofia2015, активен след 01.10.2014