Академични изследвания и иновации

Цели Търсене и създаване на работещи, иновационни, интердисциплинарни подходи към хуманитарните изследвания и тяхното използване в преподаването. Екип проф. д-р Мадлен Данова, ръководител, ФКНФ, СУ„Св. Кл. Охридски”,...

Проекти в рамките на Програма Академични изследвания и иновации

1. Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ Проектът е свързан с организиране на публични лекции от посланици/дипломатически представители/експерти от чужбина, участие на водещи български учени в конгреси и...

Календар на събитията в рамките на Програма Академични изследвания и иновации

Трансатлантически семинар, февруари-декември, 2016 г. *Участие в международна конференция на Европейския парламент по проблемите на бежанската криза в Европа, Брюксел, 29.02.-01.03. 2016 г. *Семинар за стратегическо планиране по проект...

Публикации в рамките на Програма Академични изследвания и иновации

*Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer...

Есенни дни на университетската хуманитаристика – ноември 2014 г.

01.11.2014 | Новини
7 ноември – 14.00 ч, Аулата на СУ, Общо събрание на Асоциацията по българистика (НП „Памет“) 7 ноември – 18.00 ч, зала 241, Публична лекция на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в Република...

Общо представяне на УКХ

26.05.2013 | Новини

Конгрес по българистика 23-26 май 2013

автор: Георги Бурнаски