Филтър по програма:

Издателска дейност на университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

Издателската дейност на УКХ е сред ключовите дейности на комплекса. В нея се включват както изданията по конкурсите за монографии, така и издания, свързани различните материали от конференции, семинари и други научни прояви. С цел цялостна координация...

Публикации в рамките на Програма Академични изследвания и иновации

*Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer...

Публикации в рамките на Програма Технологични екосистеми

*“Advanced Research in e-Humanities” *„Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели”...

Публикации в рамките на Програма Култура, език, медии, устойчиво развитие

КНИГИ Perspectives in Southeastern Europe. Dordrecht: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27903-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039 СБОРНИЦИ Електронно издание на Сборник доклади от Международна научна конференция „Sustainable...

Излезе вторият том от сборника „Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век“

Излезе вторият том от сборника с интервюта на екипа, ръководен от преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Христо Матанов и доц. Румяна Христиди „Българите мохамедани и събитията...

Излезе допечатка на сборниците с материали от Третия международен конгрес по българистика

Излезе допечатка на сборниците с материали от Третия международен конгрес по българистика, събрал участието на над 400 учени – българисти от близо 50 държави от Европа, Азия и Северна Америка. Към момента в пълен обем излязоха 10 тома със статии...

Публикации в рамките на Програма Право, сигурност и международни отношения

*Регламентът Рим І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела софт енд паблишинг” АД, 2009 г. *„Регламентът Брюксел І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела Норма” АД, 2012 г. *Евреите в Източна Европа и СССР в...

Публикации в рамките на Програма Регионални изследвания

*Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (eds.). Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th–19th centuries. LiT Verlag: Berlin/Münster/ Zürich, 2013. *Maria Baramova, Grigor Boykov, Ivan Parvev (eds.). Social...

Публикации в рамките на Програма Историческа памет

*Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома. *Общество и култура. Антропология, социология, културология *Общество и култура. Българската...