Конкурси и стипендии

Университетският комплекс по хуманитаристика периодично провежда конкурси за предоставяне на индивидуални грантове за: ­ докторантски и постдокторантски изследователски проекти ­ проекти за написване на монография ­ научни престои...

Публикации

* Димитър Веселинов - “Френската лексика в романа Тютюн”, изд. Сиела, 2009 г. * Мартин Иванов - “Мрежовият капитализъм: Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890 - 1914”, изд. “Гутенберг”, 2010...