Публикации

 1. Димитър Веселинов - “Френската лексика в романа Тютюн”, изд. Сиела, 2009 г.

 2. Мартин Иванов - “Мрежовият капитализъм: Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890 - 1914”, изд. “Гутенберг”, 2010 г.

 3. Никола Ламбев - “Европа в Ориента. Политическо и културно взаимодействие в Близкия изток по време на кръстоносните походи”, изд. “АЯ Прес”, 2010 г.

 4. Йордан Баев - “Системата за европейска сигурност и балканите в годините на Студената война”, изд. “Дамян Яков”, 2010 г.

 5. Борислав Гаврилов - “Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и дипломация в епохата на Стария режим”, изд. Издателски консорциум КОТА, 2010 г.

 6. Петър Рогалски - “Теоретичните науки при Жилбер от Поатие”, изд. Софи-Р, 2011 г.

 7. Даниела Стойчева - “Многоезичието в обучението по съвременни езици”, изд. “Анубис”, 2012 г.

 8. Lyubov Mincheva, Ted Gurr - “Crime-Terror Alliances and the State. Ethnonationalist and Islamist Challenges to Regional Security”, published 10 December 2012 by Routlage

 9. История, митология, политика”, Костадин Грозев, Даниела Колева (съст.), Университетско издателство, 2010 г., online at http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf http://lib.sudigital.org/record/18827/files/SUDGTL-BOOK-2011-094.pdf

 10. Електронните инфраструктури. Магистрали на европейското развитие на България”, С., 2011

 11. Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България, ХVI – първата половина на XVII век“, Ангел Ангелов, С., 2013 г., изд. „Фабер“

 12. Хората в отбраната. Единни в многообразието“, Янцислав Янакиев, С., 2013 г., УИ

 13. Българско документално наследство. Архиви и институции на паметта“, Анна Кочанкова, С., 2013 г., УИ

 14. Социална вграденост на дребното предприемачество“, Таня Чавдарова, С., 2014 г., УИ

 15. Ладшафтна екология и ландшафтно планиране“, Биляна Борисова, С., 2013 г., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“