На 5 септември 2016 г. в гр. Хисар започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в лятното училище кандидатстваха над 60 души - студенти, докторанти и изследователи в научни организации от над 40 държави. Одобрените участници са 25 от над 20 страни.

Лятното училище е трето поредно събитие на изследователска група, която развива дигиталната хуманитаристика в Софийския университет и обединява специалисти от класическата филология, историята и други сфери на познанието. Основни акценти на седемдневното лятно училище през 2016 г. са: 3D моделиране и фотограметрия, текстово кодиране с маркиращи езици (XML), автоматично изравняване в текстови корпуси и дървовидни бази данни, исторически ГИС и инструменти за геопространствено маркиране (Pelagios и Recogito).