Кулов, Б., Г. Железов (ред.) Устойчиви планински региони: Предизвикателства и перспективи в Югоизточна Европа. Дордрехт: Шпрингер, 2016. http://www.springer.com/gp/book/9783319279039

Централно място в публикацията заема твърдението, че планинските райони по югоизточната граница на Европейския съюз трябва да се разглеждат като райони за приоритетно развитие от съюзен мащаб. Ярки казуси от единадесет държави на Централна и Югоизточна Европа представят оригинални гледни точки за физическата география, икономиката и демографията на този район и демонстрират интегративния потенциал на географското виждане в изследванията на планините. Европа като цяло и особено Югоизточна Европа, биха спечелили от една политика за "устойчиви планини". В своя фокус върху устойчивото развитие на тези райони, представените статии разглеждат политиката за регионално развитие, оценка на екосистемните услуги, местния туризъм, както и управлението на горите.

Тази книга ще бъде от интерес за широката публика, включително университетски преподаватели, студенти и специалисти от практиката в областта на географията, екологията и изучаването на околната среда.