Цели

Търсене и създаване на работещи, иновационни, интердисциплинарни подходи към хуманитарните изследвания и тяхното използване в преподаването. 

 

Екип

проф. д-р Мадлен Данова, ръководител, ФКНФ, СУ„Св. Кл. Охридски”, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р Костадин Грозев, научен директор на УКХ, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Радослава Масларска, координатор, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

проф. Светлана Стойчева, НАТФИЗ

проф. дин Румяна Михнева, Национално движение „Българско наследство”, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

гл.ас. д-р Борис Стоянов, ИФ, СУ „Св. Кл. Охридски, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

гл. ас. д-р Данаил Данов, катедра „Медийна педагогика”, ФНПП, СУ „Св. Кл. Охридски”,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Проекти по програмата, изпълнявани през 2016:

1.Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова

2.Масова пропаганда и кино-кинопрегелдите в България и САЩ в епохата на Студента Война-Ръководител: проф. С. Стойчеава Андерсън

3.Българският модернизъм в социо-културния контекст на европейските модернизми; Ръководител, проф. дфн Стефана Русенова

4.Бъдеще за миналото. Културно наследство и културна дипломация в края на ХХ и началото на ХХІ век: Ръководител: проф. дин Румяна Михнева

5. “Меката сила“ на културнта и научната дипломация: Ръководител-проф.дин Румяна Михнева 

Приключени проекти

Погребални обреди и обичаи на дарди в Пакистан и Индия: Юлиян Анадолийски, докторант, Исторически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Многоезичен, мултимедиен продукт по повод 125-годишнината от създаването на СУ „Св. Климент Охридски” :

доц. д-р Боян Добрев, Национална художествена академия, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Истории от лентохранилището: Кин Стоянов, продуцент, ефир „София», Българско национално радио,  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Докторантски диалози в рамките на Международен летен фулбрайтов институт – 2012-2014 г. 

Научни прояви през 2016:

Организационна среща на Трансатлантическия семинар, Плевен, февруари 2016

Участие в международна конференция на Европейския парламент по проблемите на бежанската криза в Европа, Брюксел, 29.02.-01.03.2016

Семинар за стратегическо планиране по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила: Културна и научна дипломация“-Брестовица, 18-20.03.2016

Панел на Конференцията на Европейската асоциация по американистика, 21-24.04.2016, Констанца

Организационен семинар по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, май 2016

Работен семинар по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила:

Работен семинар по представяне и обсъждане на резултатите по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, 28-29.06 2016,

Обучение на млади учени - докторанти, Камчия, 26.06.-03.07.2016

Интердисциплинарен летен университет „Публична история и публична дипломация в контактните зони“, юни-август 2016

Международна конференция „Научната дипломация в зоните на конфликта „Ислям-Християнство“, юли2016

Културна и научна дипломация“-за обсъждане на резултатите от анкетното проучване за изготвяне на експертна оценка-септември, 2016

Кръгла маса с прожекция на документални кадри по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, ноември 2016 

Публикации:

Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer Institute)

„Българският модернизъм в контекста на европейските модернизми”. проф. Стефана Русенова и колектив, София 2015, Издателство „Софийски университет“