На 1 и 2 октомври 2016 г. се проведе работен семинар на екипа на проект „Зографски дигитален архив в СУ Св. Климент Охридски“, озаглавен „Манастирските библиотеки и архиви: подходи и ме­тоди при проучването им. Библиотеката и архивът на Зографския манастир“. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен членовете на екипа на проекта, по покана от страна на организаторите, в заседанията се включиха и изтъкнати специалисти като проф. Климентина Иванова, проф. Иван Добрев, доц. Елена Коцева, доц. Елена Мусакова.

Източник:Технологични екосистеми