Семинар на тема "Дигитална грамотност" ще се проведе през месец ноември 2014 г. в рамките на УХК "Алма Матер".

Основните теми за дискусия са:  

  • Влияние на медиите върху двигателното развитие на децата,
  • Влияние на медиите върху емоционалното  развитие на децата,
  • Влияние на медиите върху социалното развитие на децата,
  • Влияние на медиите върху когнитивното детско развитие,

Влияние на медиите върху комуникативното, езиковото и говорното развитие на децата