На 30-ти ноември в „Дом на Европа“ на Представителството на Европейската комисия в България бе организирано събитие на тема „Монтесори педагогиката в България-традиции и иновативни практики“. Специален гост на проявата бе г-жа Барбара Айзък, Академичен директор на Международния „Монтесори“ център във Великобритания.

В продължение на 4 часа участниците в проявата получиха възможността да се запознаят с различни аспекти и характеристики на „Монтесори педагогиката“ както и да обменят идеи за сътрудничество и прилагане на добри практики. Дискутирана бе идеята и за създаване на магистърска програма на тема „Монтесори педагогиката в условията на дигиталното общество“ като част от обучението във ФНПП, СУ „Кл. Охридски“ – своеобразно продължение на инициативите на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“.