На 22 май 2018 година Европейската комисия излезе с три препоръки до Съвета в сектор образование. Две от тях представляват голям интерес в контекста на Петицията на Асоциацията на българските училища в чужбина(АБУЧ) внесена през 2017 година в Европейския парламент.

Една от препоръките се отнася до подобряването и прилагането на всеобхватен подход в Европейския съюз и извън него към преподаването и изучаването на езици.Втората препоръка, в която също е залегнало искането на АБУЧ, предлага на държавите-членки да: „предлагат възможности за оценяване и валидиране на езиковите компетентности, които не са част от учебната програма, но са придобити от учащите се от други места, включително чрез разширяване на гамата от езици, които могат да бъдат добавяни към квалификациите на учащите се."

На 13.06.2018 в Пленарната зала на Европейския парламент ще се състои обсъждане на въпросите, които АБУЧ постави пред Европейската комисия и Съвета.

Работата на Асоциацията на българските училища в чужбина, включително свързаната с  нейната Петиция, е подкрепяна от проекта „Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога „Култура – език – медии“” към Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на МОН.

Вижте коментара на българския евродепутат, г-н Светослав Малинов, основен вносител на въпросите, тук: https://www.facebook.com/smalinovMEP/videos/1679737978728198/?t=15л