Едуардо Миранда и Матю Бас, Карнеги Мелън

На 5 септември 2017 г. в Конферентната зала на Софийския университет “Св. Климент Охридски” се проведоха публични лекции на проф. Едуардо Миранда и Матю Бас от Университет “Карнеги Мелън”. Лекциите преминаха при засилен интерес и бяха посетени от студенти, докторанти, млади и утвърдени учени в областта на софтуерните технологии.

Беше проявен интерес и от бизнес общността в ИТ-сектора и по-специално от представители на фирми за разработка на софтуерни продукти.

Лекцията на професор Едуардо Миранда представи един нов бързо развиващ се модел на процеса на разработка на софтуер, наречен "design thinking". Този подход надгражда съществуващите и намерили широко приложение гъвкави модели за разработка като се фокусира съществено върху характеристиките им и необходимостта на клиента от подобен продукт.

Едуардо Миранда даде интересни успешни и неуспешни примери при използването на agile-модела “Design thinking”.

Матю Бас направи преглед на съвременните силно разпределени софтуерни системи и очерта някои базови характеристики и тенденции в проектирането и поддръжката им. Като съществена отличителна черта той посочи обема на данните и трафика на транзакциите, които характеризират както корпоративните, така и социалните информационни системи. Той подчерта с примери съществената връзка между изискванията към определени характеристики и позитивния ефект върху бизнеса при тяхната реализация.

  • Презентация на проф. Едуардо Миранда - линк.
  • Презентация на Матю Бас - линк.

Източник:Технологични екосистеми