Уважаеми колеги и приятели на българските училища в чужбина,

С прискърбие изказваме съпричастието си във връзка с кончината на 3 ноември 2017 г. на професора от Софийския университет Костадин Грозев – историк, американист и голям съмишленик на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

Благодарение на неговата неизменна подкрепа, като Научен директор на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, на каузата на училищата в чужбина за съхранение и разпространение българския език и култура по света, на Петицията до Европейския парламент за признаване на българския език като равноправен в образователно отношение в Европейския съюз, години наред сътрудничеството на асоциацията със СУ „Климент Охридски” бе така ползотворно. Неговият професионализъм и чисто човешко присъствие беше и ще остане част от делото на българските училища по света!

Нека си спомним: Линк към Уикипедия

Поклон пред паметта му,

Управителен съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина