Екипът на програма "Регионални изследвания" към УКХ "Алма Матер" съвместно с Института за исторически и културологични изследвания към Виенския университет и Международното дружество за проучване на ХVIII век организира научен семинар за млади учени, изучаващи ХVIII век (ISECS Early Career Scholars Seminar) на тема: "Enlightenment and Peasant Life: Representations, Intellectual Debates, Cultural Conflicts"

„Бизнесът има и пари, и желание да подпомага развитието на образованието в България, но продължава да очаква идеите, които заслужават подкрепа“- заяви директорът „Продажби“ в компания „Теленор“,

Семинарът за национална и регионална история
към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на

Публичните лекции
на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

  • Майски дни на хуманитаристиката-Програма 1, май 2016
  • Докторантски семинар и практическо обучение за млади учени по изследване на планинските региони, Програма 4, май-юни 2016

Центърът за регионални изследвания и анализи към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на

Публичната лекция

на

Проф. д-р Илтер Туран
(Университет Билги, Истанбул)

Предстоящи събития, свързани с патронния празник на СУ “Св. Климент Охридски” и организирани и провеждани в рамките на университетския комплекс по хуманитаристика “Алма матер”

Гърция, 10 - 15 май 2016 г.

В рамките на проекта "Висш магистърски и докторантски семинар Балканският град" в периода 10-15 май 2016 г. се проведе пътуващ семинар на тема “Градско развитие и урбанизационни процеси в Южните Балкани: от Античността до началото на ХХ век”.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ”, 14-16.05. 2015, Боровец, България, организирана и спонсорирана от Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ “Св. Климент Охридски“, финансирана по линия на Фонд „Научни изследвания“

Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.