Трансатлантически семинар, февруари-декември, 2016 г.

  • Участие в международна конференция на Европейския парламент по проблемите на бежанската криза в Европа, Брюксел, 29.02.-01.03. 2016 г.
  • Семинар за стратегическо планиране по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила: Културна и научна дипломация“-Брестовица, 18-20.03. 2016 г.
  • Панел на Конференцията на Европейската асоциация по американистика, 21-24.04. 2016 г., Констанца
  • Организационен семинар по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, май 2016 г.
  • Обучение на млади учени - докторанти, Камчия, 26.06.-03.07. 2016 г.
  • Работен семинар по представяне и обсъждане на резултатите по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, 28-29.06 2016 г.
  • Интердисциплинарен летен университет „Публична история и публична дипломация в контактните зони“, юни-август 2016 г.
  • Международна конференция „Научната дипломация в зоните на конфликта „Ислям-Християнство“, септември 2016 г.
  • Работен семинар по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила: Културна и научна дипломация“-за обсъждане на резултатите от анкетното проучване за изготвяне на експертна оценка, септември 2016 г.
  • Кръгла маса с прожекция на документални кадри по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, ноември 2016 г.