МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ”, 14-16.05. 2015, Боровец, България, организирана и спонсорирана от Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ “Св. Климент Охридски“, финансирана по линия на Фонд „Научни изследвания“

Предстоящи събития, свързани с патронния празник на СУ “Св. Климент Охридски” и организирани и провеждани в рамките на университетския комплекс по хуманитаристика “Алма матер”

Семинар на тема "Дигитална грамотност" ще се проведе през месец ноември 2014 г. в рамките на УХК "Алма Матер".

Основните теми за дискусия са:  

Екип на проект „Мултимедийна платформа“ участва в Националния форум „Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура - Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“, Благоевград, 12.04.2016, организиран в сътрудничество между Асоциацията на българските училища в чужбина, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки”, Института за български език „проф. Л. Андрейчин” и Югозападния университет „Неофит Рилски".

Събития през 2016 г:

  • Кръгла маса и пресконференция по проблемите на „Децата и безопасното използване на интернет“, 09.02.2016 г.

1. „Мултимедийна информационна и образователна платформа за български език, история, география и култура (с вариант на други езици); Ръководител: доц. д-р Боян Кулов, БАН

Цели

  • Съхраняване на социалните, политически и културни измерения на националната идентичност;
Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.