1. Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ

Проектът е свързан с организиране на публични лекции от посланици/дипломатически представители/експерти от чужбина, участие на водещи български учени в конгреси и конференции и публикуване на материали от лекции, презентации и участие в значими научни събития. 

2. Масова пропаганда и кино-кинопрегелдите в България и САЩ в епохата на Студента Война; Ръководител: проф. С. Стойчева Андерсън, НАТФИЗ:

Проектът анализира някои от основните пропагандните средства на Студената война, като прави паралел в акцентите, чрез които се представят основни теми, личности и събития, показвани пред масова аудитория. 

3. Българският модернизъм в социо-културния контекст на европейските модернизми; Ръководител, проф. дфн Стефана Русенова, СУ

Проектът прави сравнителен анализ на особеностите на модернизма в различни страни на Европа, като крайният продукт – научна студия - ще представлява богато илюстрирано книжно тяло и диск на  сборника със статии (на българси и английски), предназначени за широк кръг читатели у нас и чужбина: изследователи, преподаватели, учители, студенти и всички, които се интересуват от един от най-плодотворните и все още недостатъчно осветлен период от българската култура. 

4. Бъдеще за миналото. Културно наследство и културна дипломация в края на ХХ и началото на ХХІ век; Ръководител: проф. дин Румяна Михнева, Национално движение „Българско наследство“

Проектът изследва състоянието на културното наследство и културната дипломация в края на 20-ти  и началото на 21-ви век”. както и разработка на тематични културни маршрути за запознаване с теорията на опазване на наследството, законодателните норми и националните и международни политики по темата. 

5. „Меката сила“ на културната и научната дипломация; Ръководител-проф.дин Румяна Михнева, Национално движение „Българско наследство“ 

Приключени проекти

  • Докторантски диалози съвместно с Летен Фулбрайтов институт (FISI), Ръководител: доц. д-р Юлия Стефанова, СУ

Проектът осъществи поредица от интердисциплинарни курсове, водени от известни учени, експерти и преподаватели от САЩ, България и Европа, както и представяне на иновативни докторантски изследвания. 

  • Истории от лентохранилището, Ръководител: доц. д-р Костадин Грозев, СУ

Проектът представя три мултимедийни продукта и филм, адресирани до широка международна аудитория от студенти, ученици, учители, преподаватели, изследователи и всички, които се интересуват от проблеми и събития, свързани с най-новата история на България и Европа, особено що се отнася до епохата на тоталитаризма, все още недостатъчно документално осветлена и анализирана.

  • Многоезичен, мултимедиен продукт по повод 125-годишнината от създаването на СУ „ Св. Климент Охридски”, Ръководител: доц. д-р Боян Добрев, Национална художествена академия

Чрез използване на най-съвременни мултимедийни средства и технологии-графичен дизайн, сферична панорама, анимация и др.,- проектът представя известни и малко познати исторически обекти от България, разкриващи нейното историческо наследство, география и култура. Резултатите от проекта представляват изключителен интерес за всички, занимаващи се проблемите на приложната мултимедия и цифрови технологии в изящните изкуства. За повече подробности посетете електронен адрес htttp://boyan.attaindreams.com/start­_bg.html) 

  • “Погребални обреди и обичаи на дардите в Пакистан и Индия, Ръководител: докторант Юлиян Анадолийски, ИФ, СУ