Издателската дейност на УКХ е сред ключовите дейности на комплекса. В нея се включват както изданията по конкурсите за монографии, така и издания, свързани различните материали от конференции, семинари и други научни прояви.

Излезе допечатка на сборниците с материали от Третия международен конгрес по българистика, събрал участието на над 400 учени – българисти от близо 50 държави от Европа, Азия и Северна Америка.

  • Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer Institute)
  • „Българският модернизъм в контекста на европейските модернизми”. проф. Стефана Русенова и колектив, София 2015, Издателство „Софийски университет“
  • Регламентът Рим І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела софт енд паблишинг” АД, 2009 г.
  • „Регламентът Брюксел І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела Норма” АД, 2012 г.
  • “Advanced Research in e-Humanities”
  • „Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели”
  • Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva (eds.). Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th–19th centuries. LiT Verlag: Berlin/Münster/ Zürich, 2013.
  • Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома.

Излезе вторият том от сборника с интервюта на екипа, ръководен от преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Христо Матанов и доц. Румяна Христиди „Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век“.

Copyright © 2022 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.