Издателската дейност на УКХ е сред ключовите дейности на комплекса. В нея се включват както изданията по конкурсите за монографии, така и издания, свързани различните материали от конференции, семинари и други научни прояви.

С цел цялостна координация на издателската дейност и подобряване на качеството на крайната научна продукция през есента на 2012 г. беше създаден специален Издателски съвет към УКХ с конкретни правомощия. Съставът на Издателския съвет включва - доц. д-р Мария Дееничина (председател), проф. д-р Евгения Калинова, доц. д-р Николай Чернокожев, доц. д-р Детелина Мец и гл. ас. д-р Гергана Алексиева.