Излезе допечатка на сборниците с материали от Третия международен конгрес по българистика, събрал участието на над 400 учени – българисти от близо 50 държави от Европа, Азия и Северна Америка.

Към момента в пълен обем излязоха 10 тома със статии на 145 изследователи (вж. долу списък с издадените до момента материали). Останалите 15 тома ще излязат от печат в началото на 2017 г., когато ще започне и процедурата по разпространението им. Изданията се финансират от УКХ „Алма Матер“ към Софийския университет.

Списък на сборниците с материали, излезли от печат:

  • Кн. 2. Общество и култура. Антропология, социология, културология
  • Кн. 3 Общество и култура. Българската диаспора
  • Кн. 4 Общество и култура. Сравнителна етнология
  • Кн. 5 Общество и култура. Българска етнология
  • Кн. 6 Кръгла маса „Златният век на цар Симеон: Политика, религия и култура.
  • Кн. 7 Кръгла маса „Дигитализация“
  • Кн. 8 Кръгла маса „Българистика“
  • Кн.13 Български език. Съвременен български език. Фонетика и граматика
  • Кн. 15 Български език. Българистиката в чужбина, преподаване на български език
  • Кн. 16 Български език. Съвременен български език. Лексикология и лексикография