• Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer Institute)
  • „Българският модернизъм в контекста на европейските модернизми”. проф. Стефана Русенова и колектив, София 2015, Издателство „Софийски университет“