• Регламентът Рим І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела софт енд паблишинг” АД, 2009 г.
  • „Регламентът Брюксел І”, Николай Натов (съст.), изд. „Сиела Норма” АД, 2012 г.
  • Евреите в Източна Европа и СССР в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989г.)”, Костадин Грозев и Румяна Маринова-Христиди (съст.) С., 2013 г. УИ, достъпно на адрес - http://dialogueeurope.org/bg_BG/evreite-v-iztochna-evropa-i-svetskiya-syuz-po-vreme-na-vtorata-svetovna-vojna-i-studenata-vojna-1939-1989/