• “Advanced Research in e-Humanities”
  • „Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели”