Форумът бе организиран от Международното географско дружество (IGU) в Пекин, Китай, в периода 21-25 август 2016, и проведен с рекорден за историята на форума брой участници – 5000 изследователи. (http://www.igc2016.org/dct/page/1). Екипът представи текущи резултати от изследователската програма на проекта, които бяха посрещнати с голям интерес от участниците във форума и посетителите на China National Convention Center (CNCC).

Презентациите участваха в селекцията доклади на специализираните комисии към IGU - Local and Regional Development, Hazard and Risk, Mountain Response to Global Change, Landscape Analysis and Landscape Planning. Постерната презентация под заглавие „Assessment and Mapping of Urban Ecosystem Services in Bulgaria“ - резултат от синергията между проектите TUNESinURB и проект "Планината - модели на социално-икономическо и културно развитие. Предизвикателства пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество" към научна програма ІV на Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма Матер" бе включена в извънредната ключова сесия в рамките на форума - "Urbanization and Sustainable Development - Urbanization and Its Impacts on Ecosystem Services".

Специално внимание бе отделено на активизирането на традиционни контакти, в частност с колегите проф. Майкъл Медоус, Генерален секретар на IGU, проф. Роналд Аблер, почетен член на председателството на IGU, бивш президент на IGU и на Асоциацията на американските географи, както и с проф. Майкъл Софер, оглавяващ ръководството на Комисията по локално и регионално развитие на IGU. Сред новите контакти особено важен е този с новоизбрания заместник председател на IGU – проф. Барбарос Гюнекчил от Университета в Истанбул, заявил подчертан интерес от сътрудничество в района на Балканите и приоритетното внимание върху развитието на планинските региони.