В периода 7-10 юли 2016 се проведе научно-практически семинар с участието на докторанти и млади учени „Екосистемните услуги в подкрепа на устойчивото развитие на планинските региони”, който е част от годишната програма на научния проект „Планината - модели на социално-икономическо и културно развитие.

Перспективи пред регионалните политики и трансграничното сътрудничество”. Събитието е реализирано в общините Карлово и Троян и е резултат от синергетични връзки между проект Планината, европейския проект ESMERALDA - Horizon 2020 и националния проект TUNESinURB – FM of EEA 2009-2014.