Екип на проект „Планината” участва в работна среща на Mountain Research Initiative - “Mountains for Europe's Future: Putting Mountains on the Horizon 2020 Agenda”, проведена на 25.04.2016 в Брюксел, Белгия и организирана от  Strategic research agenda "Mountains for Europe's Future" (current project of the Swiss-Austrian Alliance for Mountain Research) с над 60 представители на национални научни огранизации и институции, регионални и национални сдружения за изследване и управление на планинските региони, Европейския парламент и Европейската комисия - под ръководството на Richard Tuffs, Director, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) - http://www.chat-mountainalliance.eu/en/about-brussels.html