Събития през 2016 г:

  • Лятно училище на тема „Визуализация и обработка на свръхголеми масиви от данни“, август-септември 2016 г., Хисаря
  • Представяне на монографията „Дигитална медиевалия“, декември 2016 г.

Изследователският проект „Мултимедийна, информационна и образователна дигитална платформа за български език, история, география и култура” съдейства за организацията на поредната Работна среща на преподаватели и администратори от българските училища в чужбина, реализирана в периода 25-30 април в Израел.

Форумът бе организиран от Международното географско дружество (IGU) в Пекин, Китай, в периода 21-25 август 2016, и проведен с рекорден за историята на форума брой участници – 5000 изследователи. (http://www.igc2016.org/dct/page/1). Екипът представи текущи резултати от изследователската програма на проекта, които бяха посрещнати с голям интерес от участниците във форума и посетителите на China National Convention Center (CNCC).

Екип на проект „Планината” участва в работна среща на Mountain Research Initiative - “Mountains for Europe's Future: Putting Mountains on the Horizon 2020 Agenda”, проведена на 25.04.2016 в Брюксел, Белгия и организирана от  Strategic research agenda "Mountains for Europe's Future" (current project of the Swiss-Austrian Alliance for Mountain Research) с над 60 представители на национални научни огранизации и институции, регионални и национални сдружения за изследване и управление на планинските региони, Европейския парламент и Европейската комисия - под ръководството на Richard Tuffs, Director, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) - http://www.chat-mountainalliance.eu/en/about-brussels.html

В периода 7-10 юли 2016 се проведе научно-практически семинар с участието на докторанти и млади учени „Екосистемните услуги в подкрепа на устойчивото развитие на планинските региони”, който е част от годишната програма на научния проект „Планината - модели на социално-икономическо и културно развитие.

За поредна година СУ „Свети Климент Охридски“ и Комплексът по хуманитаристика „Алма Матер“ бяха домакини и съдействаха за провеждането на Осмата годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина (27.07-30.07.2016).

Екип на проект „Планината” участва в работна среща на тема "Европейски политики за развитие на планинските региони", организирана от  екипа на евродепутат Илиана Йотова, инициирала серия от дискусии и разработването на доклад за планинските райони в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент, 02.06.2015, Пловдив, България

Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.