• Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies Sofia 2013, Sofia University Publishing House – papers from the PH.D. Students’ Forum at FISI – 2012 (Fulbright International Summer Institute)

Трансатлантически семинар, февруари-декември, 2016 г.

  • Участие в международна конференция на Европейския парламент по проблемите на бежанската криза в Европа, Брюксел, 29.02.-01.03. 2016 г.

Цели

Търсене и създаване на работещи, иновационни, интердисциплинарни подходи към хуманитарните изследвания и тяхното използване в преподаването. 

1. Трансатлантически семинар: Ръководител, проф. д-р Мадлен Данова, ФКНФ, СУ

Проектът е свързан с организиране на публични лекции от посланици/дипломатически представители/експерти от чужбина, участие на водещи български учени в конгреси и конференции и публикуване на материали от лекции, презентации и участие в значими научни събития.

Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.