• Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома.
  • Общество и култура. Антропология, социология, културология
  • Общество и култура. Българската диаспора

Събития през 2016 г:

 • Научна експедиция, насочена към изследвания на предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- април 2016 г.
 • Кръгла маса за предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- следствие на „Възродителния процес“- април 2016 г.
 1. Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев
 2. Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев
 3. Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски републики-XII-XIV век: Ръководител-доц. д-р Александър Николов
 4. Дубровник и България -XII-XV в.; Ръководител -акад. Васил Гюзелев
 5. Държавата и икономиката на Балканите-1856-1914; Ръководител-д-р Христо Беров
 6. Фабрики, личности, памет; Ръководител-доц. д-р Мира Маркова 

Цели

 • ­ развитие на ново интердисциплинарно направление в  българистиката, включващо сферите на историята, литературознанието, езикознанието, фолклора, религията, философията, географията и др.;
 • ­ издирване, изучаване и съхраняване на културно­историческото наследство;
 • ­ развитие на археометрията и морската археология.
Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.