На 5 септември 2016 г. в гр. Хисар започна Лятното училище по дигитална хуманитаристика. Събитието се реализира като част от научна програма „Технологични екосистеми в хуманитаристиката“ към Университетския комплекс по хуманитаристика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За участие в лятното училище кандидатстваха над 60 души - студенти, докторанти и изследователи в научни организации от над 40 държави. Одобрените участници са 25 от над 20 страни.

1. Тримерна визуализация на данни от научни изследвания за изследователски цели, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски”

Проектът планира създаване и издаване на сборник, представящ  различни форми на тримерна визуализация с цел практическото им използването в различни сфери на хуманитарните изследвания. 

2. Издаване на електронно списание Advanced Research in e-Humanities, Ръководител: доц. д-р Димитър Биров, СУ „Св. Кл. Охридски”

Цели

  • ­ насърчаване развитието на приложни изследвания между природните и хуманитарните науки;
  • ­ предоставяне на съвременни технологични инструменти за развитието на интердисциплинарните изследвания в хуманитаристиката. 
Copyright © 2021 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.