1. Международна асоциация по българистика; Ръководител - доц. д-р Тодор Попнеделев
  2. Електрона база данни за българистични центрове; Ръководител - проф. д-р Веселин Янчев
  3. Западната експанзия на Балканите: военно монашеските ордени и италианските морски републики-XII-XIV век: Ръководител-доц. д-р Александър Николов
  4. Дубровник и България -XII-XV в.; Ръководител -акад. Васил Гюзелев
  5. Държавата и икономиката на Балканите-1856-1914; Ръководител-д-р Христо Беров
  6. Фабрики, личности, памет; Ръководител-доц. д-р Мира Маркова 

Приключени проекти

1. Комунистическият режим в България и младежките субкултури , 2012-2013. Проектът изследва различните младежки прояви и инициативи, излизащи извън стриктните догми и изисквания на комунистическата идеология и пропаганда през периода на управлението на тоталитарния режим в България, 1944-1989. Като резултат от проекта е издадена монография и са организирани две изложби и една конференция.

Всички материали по проекта са достъпни на следните сайтове:

http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2013/03/19/2025147_mladejkata_kontrakultura_na_bulgariia_napomni_za_sebe/

http://offnews.bg/index.php/174836/hiparski-vremena-subkulturite-na-70-te-i-80-te-v-snimki

Екип

доц. д-р Михаил Груев

д-р Боян Гюзелев

Нели Недкова-Воева

Роберт Леви 

2. Документална фотоизложба и каталог-брошура на творби на Арналдо Дзоки в България и Италия, 2012-2013. Проектът, посветен на 135-та годишнината от края на Руско-турската война и Освобождението (1878), представя творчеството на видния  италиански скулптор чрез снимки и мултимедиен диск.

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/tretiyat_kongres_po_b_lgaristika_prod_lzhi_s_otkrivaneto_na_dokumentalna_fotoizlozhba_posvetena_na_arnaldo_dzoki

Екип

гл. ас. д-р Радослав Спасов

Пенка Шопова

3. Изследване на нагласите и насторенията на населението с българомохамедански произход, приемащо положително Възродителния процес в периода 1972-1974, 2012-2014. Проектът осветлява малко познати за широката публика аспекти на ранния етап на Възродителния процес чрез сборник със специализирани публикации по темата.

Екип

проф. дин Христо Матанов

 гл. ас. д-р Румяна Маринова-Христиди 

Среднородопска християнска памет (XIX-нач. на XX век), 2013-2014. Проектът, включващ задълбочени теренни изследвания и архивна работа, позволи подготвянето на сборник с научни публикации и издаването на фотоалбум.

Екип

д-р Петър Шукеров

гл. ас. Иван Патев

свещ. Димитър Михайлов 

4. Голямата война (1914-1918): между личната и голямата история, март 2013-декември 2014. Проектът представя разнообразие от научни публикации, снимков и документален минифонд, както специализиран сайт.

Екип

доц. д-р Веселин Янчев

гл. ас. д-р Владимир Станев

гл. ас. Димитър Григоров

докторант Мартин Вълков 

5. Култът към св. Димитър Басарбовски в България и Румъния – места на общата памет – духовност, топоси, личности и взаимоотношения за периода ХV-ХІХ век-2013-2015