• Материали от Третия международен конгрес по българистика. София, „Св. Климент Охридски“, 2015 – излезли 10 от поредицата 26 тома.
  • Общество и култура. Антропология, социология, културология
  • Общество и култура. Българската диаспора
  • Общество и култура. Сравнителна етнология
  • Общество и култура. Българска етнология
  • Кръгла маса „Златният век на цар Симеон: Политика, религия и култура.
  • Кръгла маса „Дигитализация“
  • Български език. Съвременен български език. Фонетика и граматика
  • Български език. Българистиката в чужбина, преподаване на български език
  • Български език. Съвременен български език. Лексикология и лексикография
 • Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи. Сборник. (състав. Ив. Патев, П. Шукеров, Д. Върбанов). София, „Св. Климент Охридски“, 2015.
 • Българите мохамедани пред предизвикателствата на „Възродителния процес“ 1972-1974.  Част І. Сборник. (състав. Хр. Матанов, Р. Маринова-Христиди). София, „Св. Климент Охридски“, 2014
 • Св. Димитрий Басарбовски – светецът на два народа. Документален сборник. (състав. Р. Спасов, С. Хинковски). София, „Св. Климент Охридски“, 2014
 • Петър Рогалски - “Теоретичните науки при Жилбер от Поатие”, изд. Софи-Р, 2011 г.
 • Мартин Иванов - “Мрежовият капитализъм: Българска търговска банка и нейните сродни дружества 1890 - 1914”, изд. “Гутенберг”, 2010 г.
 • Никола Ламбев - “Европа в Ориента. Политическо и културно взаимодействие в Близкия изток по време на кръстоносните походи”, изд. “АЯ Прес”, 2010 г.
 • Йордан Баев - “Системата за европейска сигурност и балканите в годините на Студената война”, изд. “Дамян Яков”, 2010 г.