Събитието бе проведено под патронажа на вицепрезидента на Република България, г-жа Маргарита Попова, и организирано в сътрудничество между Асоциацията на българските училища в чужбина, Министерството на образованието и наукатa, Държавната агенция за българите в чужбина, със съдействието на Посолството на Република България в САЩ и Генералното консулство на Република България  в  Чикаго.

На 07 декември в Братислава, Словакия, стартира работният семинар на Европейската мрежа за наблюдение на пространственото планиране и териториалното развитие – ESPON, организиран от ESPON 2020 Cooperation programme в сътрудничество с the EU Presidency of Slovakia.

На 28 и 29 октомври 2016 във Велинград се проведе работен семинар на изследователския екип на междупрограмния проект Историко-географска информационна платформа Югоизточна Европа – HGIS SEE (фаза Тракия). Основен фокус на семинара бе теренното използване на мобилни колектори на данни и систематизирането на информацията в ГИС среда.

За поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ съдействаха за организацията и провеждането на Годишната конференция на преподаватели и администратори от българските училища в чужбина – 26.07-29.07.2017. Тази година срещата бе особено тържествена, защото съвпадна с десет годишния юбилей на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ организира и спонсорира специална научна секция за докторанти и млади учени на тема „Политики за развитие на планинските райони – български и международен опит” в рамките на научната конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени” –

  • Кръгла маса и пресконференция по проблемите на „Децата и безопасното използване на интернет“, 09.02.2016, Програма 4
  • Работна среща, Велинград, февруари 2016, Програма 4

Изследователският екип на проект „Планината“ представи резултати от научната си програма за 2016, посветени на остойностяването на екосистемните услуги в планински условия, на 4th International Conference on Sustainable Development 2016 "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education", организирана от EUROPEAN CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT в Рим, Италия, в периода 16.09-17.09 2016, http://www.ecsdev.org.

Copyright © 2022 Университетски комплекс по хуманитаристика „АЛМА МАТЕР“.