• Кръгла маса и пресконференция по проблемите на „Децата и безопасното използване на интернет“, 09.02.2016, Програма 4
 • Работна среща, Велинград, февруари 2016, Програма 4
 • Трансатлантически семинар, февруари-декември, 2016, Програма 6
 • Участие в международна конференция на Европейския парламент по проблемите на бежанската криза в Европа, Брюксел, 29.02.-01.03.2016, Програма 6
 • Обучителен семинар на Географската информационна система (ГИС), февруари-май 2016, Програма 4
 • Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: трансатлантически, ибероамерикански и средиземноморски култури и езици“, февруари-декември 2016, Програма 4
 • Семинар за стратегическо планиране по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила: Културна и научна дипломация“-Брестовица, 18-20.03.2016, Програма 6
 • Кръгла маса по проблемите на медийната педагогика, София, 06.04.2016, Програма 4
 • Научна експедиция, насочена към изследвания на предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“-април 2016, Програма 1
 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектори: проф. д-р Дубравка Стоянович, Белградски университет - 19 април 2016, Програма 2
 • Семинар за млади учени „Синхронна и диахронна фонетика“, 20 април 2016 г. (сряда), 16 – 18 ч., ауд. 243, Ректората, Програма 4
 • Панел на Конференцията на Европейската асоциация по американистика, 21-24.04.2016, Констанца, Програма 6
 • Кръгла маса за предизвикателствата пред българските мюсюлмани след „Възродителния процес“- следствие на „Възродителния процес“-април 2016, програма 1
 • Работна среща на тема „Регламентите на ЕС  - източници на българското Международно частно право“, София, април 2016, Програма 3
 • Работен семинар, свързан със създаването на база-данни в помощ на  изследванията по българистика –май 2016, Програма 1
 • Организационна среща на Трансатлантическия семинар, Плевен, февруари 2016, Програма Представяне на книгата „Българите мохамедани пред предизвикателствата на „Възродителния процес“ 1972-1974“-част ІІ  и (състав. Хр. Матанов, Р. Маринова-Христиди), май 2016, Програма 1
 • Пътуващ семинар „Балканският град“, Атина, 10-15.05. 2016 Съвместно с Атинския университет, Програма 2
 • Организационен семинар по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, май 2016, Програма 6
 • Гост-лектори на Центъра за регионални изследвания и анализи, проф. д-р Туран Илтер, Истанбул - Нова конферентна зала, 23.05.2016, Програма 2
 • Кръгла маса „Съвременни аспекти на синхронната и диахронната фонетика“  с гост-лектор проф. д-р Донка Минкова, Distinguished Professor, декан на Факултета по хуманитарни науки на Калифорнийския университет, Лос Анжелис 25 май, 2016 г., 10 – 12 ч., ауд. 243, Ректорат, Програма 4
 • Дни на хуманитаристиката „Май-2016“, Програма 1
 • Докторантски семинар и практическо обучение за млади учени по изследване на планинските региони, май-юни 2016, Програма 4
 • Обучение на млади специализанти,01-03.06.2016, Програма 4
 • Дискусионен форум „Понятия, структури и личности: Българите в Османската империя“, Велинград, , юни 2016, Програма 2
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, юни 2016, Програма 2
 • Подиумна дискусия на ЦРИА, на тема: „Руската политика в Черноморието и Близкия изток”, София - юни 2016, Програма 2
 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектор, проф. д-р Хрвое Петрич, Загребски университет - юни 2016, Програма 2
 • Конференция „Актуални проблеми на синхронната и диахронната фонетика и фонология през новото хилядолетие“, 17 юни 2016 г., 10.00 – 18.00, Конферентна зала, Ректорат., Програма 4
 • Популяризиране на резултатите от 33-ия международен географски конгрес-Пекин, 2016, юни 2016, Програма 4
 • Двудневен семинар за представяне на резултатите по проекта „Развитие на медийна, информационна и цифрова грамотност в контекста на гражданското образование“, 28-29.06.2016, Програма 4
 • Обучение на млади учени - докторанти, Камчия, 26.06.-03.07.2016, Програма 6
 • Работен семинар по представяне и обсъждане на резултатите по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, 28-29.06 2016, Програма 6
 • Годишен семинар за млади учени на тема „Международно общество за изследвания на 18-ти век: Животът на селяните през Възраждането-интелектуален дебат, културни конфликти, социално-икономически условия“, съвместно с Виенския университет и Международното дружество за изучаване на XVIII в. София, 26-30 юни 2016, Програма 2
 • Лятна академия „Европа и отвъд“, Камчия, 26.06.-03.07.2016, Програма 4
 • Интердисциплинарен летен университет „Публична история и публична дипломация в контактните зони“, юни-август 2016, Програма 6
 • Годишна среща на Асоциацията на българските училища в чужбина, юли 2016, Програма 4
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, юли-август 2016, Програма 2
 • Теоретична-научна сесия за млади учени на тема „Планината: модели на устойчиво развитие, регионални политики и трансгранично сътрудничество“, Вършец, 23-25.09. 2016
 • Популяризиране на дейността, извършена по проекта „Мултимедийна платформа“, август 2016, Програма 4
 • Лятно училище на тема „Визуализация и обработка на свръхголеми масиви от данни“, август-септември, 2016, Хисаря, Програма 5
 • Практически семинар по проблемите на медийната грамотност и култура, септември, Програма 4
 • Представяне на монографията „Педагогика на медийната комуникация“, септември 2016
 • Международна конференция „Научната дипломация в зоните на конфликта „Ислям-Християнство“, септември 2016, Програма 6
 • Работен семинар по проект „Бъдеще за миналото-инструменти на меката сила: Културна и научна дипломация“-за обсъждане на резултатите от анкетното проучване за изготвяне на експертна оценка-септември, 2016, Програма 6
 • Работен семинар на тема „Диахронен анализ на микрорегион“, октомври, 2016, Програма 4
 • Научна експедиция „Екосреда и жизнени традиции“, октомври 2016, Програма 2
 • Международна научна конференция на тема „Градът на мъртвите през Класическата елинистична епоха в Източното Средиземноморие“ / “Graves, Tombs, Necropolis in their Settlement Environment in the Eastern Mediterranean – Classical to Hellenistic Period” -София-Казанлък-Исперих 9–13.10. 2016, Програма 2
 • Семинар “Балканският град” с гост лектор, проф. д-р Андреас Кюлцер, Австрийска академия на науките - октомври 2016, Програма 2
 • Представяне на книгата „Корпус на паметниците от Кабиле“, 2016, октомври Програма 2
 • Кръгла маса с прожекция на документални кадри по проекта „Кинопрегледите в България и САЩ по време на Студената война“, ноември 2016, Програма 6
 • Издаване на тематичен албум „Фабрики, личности, памет“, ноември, 2016, Програма 1
 • Дни на хуманитаристиката  „Ноември 2016“, Програма 1
 • Семинар за национална и регионална история с гост-лектор, проф. д-р Волфганг Хьопкен, Лайпцигски университет - ноември 2016, Програма 2
 • Теоретично-практическа конференция с работен семинар на тема „История на идеите за регламентите на международното частно право на ЕС: нови източници, развитие и практика“, ноември, 2016, Програма 3
 • Представяне на колективен труд на тема „Регламентите на ЕС – източници на българското международно частно право“, ноември, Програма 3
 • Кръгла маса „Съвременни аспекти интердисциплинарните изследвания в хуманитаристиката“  с гост-лектор, ноември, 2016 г.,  Програма 4
 • Изготвяне на експертен анализ на планинските региони по проекта „Планината“, ноември, Програма 4
 • Представяне на монографията „Устойчиво развитие-политики и инструменти“-част 1, ноември 2016, Програма 4
 • Представяне на монографията „Монолог или диалог: светът в обектива на глобалните телевизии“, ноември, 2016, Програма 4
 • Представяне на монографията „Дигитална медиевалия“, декември 2016, Програма 5
 • Издаване на монографията „Икономически връзки на хетската столица Хелис“, декември, 2016, Програма 2
 • Годишна работна среща, Хисаря, 09-11.12. 2016, Програма 2
 • Конференция „Интердисциплинарност и хибридизация през новото хилядолетие“, декември 2016 г., Програма 4