Изследователският екип на проект „Планината“ представи резултати от научната си програма за 2016, посветени на остойностяването на екосистемните услуги в планински условия, на 4th International Conference on Sustainable Development 2016 "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education", организирана от EUROPEAN CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT в Рим, Италия, в периода 16.09-17.09 2016, http://www.ecsdev.org.

Докладите на екипа - Ivanova et al., „GIS-based Valuation of Ecosystem Services in Mountain Regions: A Case Study of the Chepelare Municipality in Bulgaria” и Assenov et al., „Research of the Biotope Diversity for the Purposes of Economic Valuation of Ecosystem Services in Chepelare Municipality (The Rhodopes Region of Bulgaria)” бяха включени в селекцията на извънредното издание на European Journal of Sustainable Development, Vol.5, №4 http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/issue/view/23/showToc