SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

CENTER FOR EXCELLENCE IN THE HUMANITIES “ALMA MATER”

1000, Sofia, Bulgaria,

15 Tzar Osvoboditel Blvd.

tel. 93 08 201; fax 00359 2/ 946 02 55

www.uni-sofia.bg

su bg

fni bg